ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ (0)
Δωρεαν μεταφορικα σε ολη την Αθηνα & τον Πειραια

Πολιτική Επιστροφών

Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

 

Αδυναμία υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων

Το efruit.gr προς το παρόν δραστηριοποιείται μόνο με την πώληση ευπαθών προϊόντων. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα προϊόντα του efruit.gr αποτελούν προϊόντα ευπαθή, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα και άρα είναι αρκετά ευαίσθητα, αυτά ευλόγως εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης, βάσει του άρθρου 3ιβ περ. δ του νόμου 2251/1994.

Το efruit.gr επισημαίνει ότι τα κριτήρια για το καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο, όπως για παράδειγμα η εύθραυστη φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσής τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες των προϊόντων.

Το efruit.gr συνιστά στον πελάτη να ελέγχει προσεκτικά - κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας - την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος όπου είναι εμφανές). Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός του τρόπου που ο πελάτης επέλεξε να πληρώσει την εκάστοτε παραγγελία και αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων θα λάβει χώρα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το efruit.gr δύναται να παραλάβει τα προϊόντα στην ενδεδειγμένη / παρούσα κατάσταση.

Σε περίπτωση που επιστραφούν χρήματα μέσω τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται ο πελάτης να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται το efruit.gr

 

Ακύρωση της παραγγελίας

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή μεσω email, μέχρι και 3 ώρες πριν από την ώρα αποστολής της.

Ο πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώσει το efruit.gr σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του μέχρι και 3 ώρες πριν από την ώρα αποστολής της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενώ έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, το ποσό θα επιστραφεί εντός 5 εργάσιμων ημερών.

 

Σχετικά με τη μη ευθύνη του efruit.gr και τη μη εγγύηση

Το efruit.gr δραστηριοποιείται προς το παρόν στην πώληση ευπαθών προϊόντων (όπως φρούτων και λαχανικών), τα οποία λόγω της φύσης τους έχουν εξαιρετικά σύντομη διάρκεια ζωής. Ως εκ τούτου, πρόκειται για προϊόντα με σαφή συνομολογημένη ιδιότητα, τη δυνατότητα κατανάλωσης εντός λίγων ημερών. Κατά συνέπεια, λόγω της φύσης τους, δεν επιδέχονται εγγύησης, ούτε της νόμιμης ούτε της εμπορικής. Σε περίπτωση κατά την οποία το efruit.gr δραστηριοποιηθεί και με την πώληση μη ευπαθών προϊόντων, τότε θα τροποποιηθούν αντιστοίχως οι παρόντες όροι.

Το efruit.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση το efruit.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Νομικό καθεστώς και δωσιδικία

Οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις, διέπονται από το νομικό καθεστώς του Νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και από το ΠΔ 131/2003. Σε περίπτωση διένεξης συνιστάται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Σε περίπτωση αποτυχίας της τελευταίας, αρμόδια για τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα στο efruit.gr και στον πελάτη είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!