ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ (0)
Δωρεαν μεταφορικα σε ολη την Αθηνα & τον Πειραια

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία μας

H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation). Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, ενδεχόμενο πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και με τον τρόπο που προστατεύεστε από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρεία μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται και παρακάτω.

Επωνυμία: Δήμητρα Πατσουλέ - Φρουτεμπορική Πέππας

Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος και Ελληνικού Στρατού 2, Άνοιξη, Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail:  [email protected], τηλ: 2108004454

Εκπρόσωπος: Δήμητρα Πατσουλέ

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι “η εταιρεία μας”, “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην  επιχείρηση ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΠΠΑΣ.

 

Γενικοί ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα.

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων / επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία και τα μέσα (αυτοματοποιημένα ή όχι) που εφαρμόζονται, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η αναθεώρηση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η αρχειοθέτηση, η προβολή και η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρχείο δεδομένων είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει σχετικά με τον σκοπό και το μέσο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

 

Τροποποίηση της δήλωσης απορρήτου

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 20.11.2018 και υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας.  

Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησής μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

Η εταιρία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνουμε την "ημερομηνία ενημέρωσης" στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

 

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

 

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων και νομική βάση

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για επαγγελματικούς και νομικούς σκοπούς, καθώς πρόκειται για εμπορική επιχείρηση πώλησης τροφίμων, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο της εμπορικής της δραστηριότητας συνεργάζεται με προμηθευτές και πελάτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επεξεργασία των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, η online δραστηριότητα της ιστοσελίδας μας καθιστά αναγκαία την επεξεργασία online δεδομένων των ενδιαφερόμενων χρηστών του internet.    Συγχρόνως, λόγω των επαγγελματικών της αναγκών, η εταιρεία ασχολείται ενεργά και με τη διαφημιστική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας νομίμως επεξεργάζεται δεδομένα, προκειμένου να παρέχει διαφημιστικές προσφορές στους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα της, όπως και στους υφιστάμενους πελάτες.

Στη Φρουτεμπορική Πέππας, πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

-Να σας παρέχουμε τα προϊόντα μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης.

-Να επεξεργαζόμαστε τυχόν αιτήματά σας προς εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της αίτησής σας.

-Να επικοινωνούμε μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των υπηρεσιών μας (εκτός αν δεν έχετε επιλέξει την αποδοχή γνωστοποίησης προσφορών ή προωθητικών ενεργειών).

-Να σας τιμολογούμε για την αγορά των προϊόντων μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των εκκρεμοτήτων σας.

-Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τα προϊόντα  μας.

-Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέρουσες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Στο πλαίσιο αυτών των σκοπών ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, email, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με διάφορους τρόπους, όπως: με την υπογραφή της έντυπης ή της online παραγγελίας σας, με έντυπες ή ηλεκτρονικές φόρμες, τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προφορικά κατά τη διάρκεια συνάντησης, με την εγγραφή σε προωθητικές ενέργειες.

 

Νομική βάση επεξεργασίας

Η  ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΠΠΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα "Τα δικαιώματά σας" της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΠΠΑΣ και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

 

Εκτέλεση σύμβασης

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών, προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση πώλησης, και στο πλαίσιο της οποίας είναι αναγκαία η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας του πελάτη. Τα στοιχεία αυτά όπως είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η πραγματική και ηλεκτρονική διεύθυνση, συλλέγονται για να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένα η πώληση των προϊόντων μας και η συντονισμένη ενημέρωση του πελάτη. Η εταιρεία μας επίσης επεξεργάζεται εκείνα τα δεδομένα που παρέχει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να συναφθεί η σύμβαση, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας.

 

Συμμόρφωση με μια υποχρεωτική νομική υποχρέωση

Η  ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΠΠΑΣ ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της. Ενδεικτικά είναι αναγκαία η συλλογή των φορολογικών στοιχείων που χρειάζονται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου.

 

Συγκατάθεση

Για την εγγραφή στο newsletter του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, πελάτη και μη, απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή του. Το ίδιο ισχύει και για την εξατομικευμένη παροχή διαφημιστικών προσφορών μέσω των social media (Facebook, Instagram), στην περίπτωση της οποίας ο ενδιαφερόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του και άλλων στοιχείων από τα social media, για τη λήψη στοχευμένων διαφημιστικών προσφορών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

 

Υποστήριξη έννομων συμφερόντων εταιρείας

Η εταιρεία μας, ως ιδιωτικός επαγγελματικός οργανισμός, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφήμιση, ώστε να κρατάει επαφή με τους υπάρχοντες πελάτες αλλά και με όσους δείχνουν ενδιαφέρον στις εμπορικές μας δραστηριότητες στις οποίες εξειδικευόμαστε. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας, λόγω των επαγγελματικών της συμφερόντων, ασχολείται γενικότερα με τη διαφήμιση, στο πλαίσιο της οποίας ενίοτε ενδέχεται να προβαίνει νομίμως σε επεξεργασία δεδομένων των πελατών και των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν σε κάποια διαφημιστική δραστηριότητα, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα των πελατών και μη και με την κατάλληλη ισορροπία, ανάμεσα στη διαφημιστική δραστηριότητα και τα προσωπικά δεδομένα τους. 

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η  ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΠΠΑΣ συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

-Σας παρέχει τα προϊόντα της ή κάποια υπηρεσία.

-Εγγράφεστε για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης.

-Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter» ή στοχευμένες διαφημίσεις.

-Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μια υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

-Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.

 

Cookies

Οι ιστοσελίδες της εταιρείας μας λειτουργούν με cookies, από τα οποία κάποια είναι αναγκαία για την τεχνική χρήση της ιστοσελίδας, και κάποια χρησιμοποιούνται για να γίνεται είτε στατιστική ανάλυση των επισκέψεων της σελίδας, είτε προς διαφημιστική στόχευση. Ειδικότερα οι ιστοσελίδες λειτουργούν με google analytics, cookies στόχευσης / διαφήμισης. Εκτός από τα cookies που χρειάζονται αναγκαστικώς για την χρήση της ιστοσελίδας, στα υπόλοιπα analytics / cookies χρειάζεται η συγκατάθεση του χρήστη της ιστοσελίδας, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται η σχετική τεχνική δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τους.

Επικουρικώς μπορεί να γίνει ρύθμισή τους από τις επιλογές του browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox, M. Edge, I. Explorer, Safari). Τα προγράμματα περιήγησης (browsers) στο Internet, είναι συνήθως ρυθμισμένα να αποδέχονται τα cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία αυτή του web browser που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα cookies που ήδη υπάρχουν, να αποδεχτείτε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies, και να ορίσετε ορισμένες προτιμήσεις για ιστότοπους της επιλογής σας. Επισημαίνεται ότι η διαγραφή, αποκλεισμός, απόρριψη, απενεργοποίηση ορισμένων κατηγοριών cookies ενδέχεται να δυσχεράνει τη δυνατότητα παροχής ορισμένων υπηρεσιών ή/και πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας.

 

Αποδέκτες

Τα προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο της ασφαλούς εκτέλεσης της σύμβασης, κοινοποιούνται στις αναγνωρισμένες εταιρείες υποστήριξης ασφαλούς επεξεργασίας των στοιχείων πελατών, όπως και στις αναγνωρισμένες εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης στοιχείων πελατών και επικοινωνίας μέσω cloud. Όλες οι εταιρείες ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων έχουν αποκλειστική ή και παράλληλη έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τεχνικής ασφαλείας του GDPR. Επίσης, κατόπιν συγκατάθεσης, κοινοποιούνται στους συνεργάτες μας που ασχολούνται με την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, καθώς και στις εταιρείες Facebook, Instagram, Mailchimp. 

 

Μεταβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η εταιρεία μας δεν μεταβιβάζει δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία μας, συλλέγονται μόνο για όσο διάστημα  είναι απαραίτητο. Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική αναθεώρησης και διατήρησης των δεδομένων, ώστε να μη διατηρούνται πέρα από το απαραίτητο διάστημα. Η εταιρεία μας επίσης αποθηκεύει τα βασικά προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για όσο διάστημα μας υποχρεώνει η αντίστοιχη φορολογική και λογιστική νομοθεσία, δηλαδή τουλάχιστον 10 χρόνια.          

Εφόσον υπάρχει η συγκατάθεσή σας για την αποστολή μηνυμάτων άμεσου μάρκετιγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα μέχρι να μας ειδοποιήσετε ή και μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την εταιρεία μας, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

 

Διευκρίνιση

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

 

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.

 

Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη πώληση των προϊόντων μας και τη συντονισμένη ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας, πρέπει να δοθούν από εσάς ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε ολοκληρωμένα τη σύμβαση πώλησης. Η παροχή εκ μέρους σας των δεδομένων που χρειάζεται να συλλέγουμε με βάση τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία αποτελεί νομική υποχρέωση. Η παροχή των στοιχείων που δίνει όποιος ενδιαφέρεται για να λάβει γνώση των προσφορών μας λαμβάνει χώρα προκειμένου να συναφθεί η αντίστοιχη πώληση, κατόπιν της επιθυμίας του ενδιαφερομένου. Εάν ο εκάστοτε πελάτης ή ενδιαφερόμενος δεν έδινε τα αντίστοιχα ως άνω στοιχεία, τότε θα ήταν αδύνατο να αγοράσει προϊόντα ή να λάβει γνώση των προσφορών μας, ενώ, στην περίπτωση της μη παροχής των φορολογικών στοιχείων, θα παραβιαζόταν αντίστοιχα και η φορολογική νομοθεσία, με άμεση συνέπεια τον κίνδυνο κρατικών κυρώσεων.

 

Στοχευμένη διαφήμιση

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η εταιρεία μας στο πλαίσιο της διαφημιστικής της δραστηριότητας ασχολείται την αποστολή ενημερωτικών email (newsletter) μέσω της εταιρείας Mailchimp, καθώς και με την προσωποποιημένη στοχευμένη διαφήμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας μέσω των social media (Facebook, Instagram), εφόσον έχετε δώσει τη σχετική σας συγκατάθεση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής μας δίνετε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες σας και τα ενδιαφέροντα σας ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε ενημέρωση για τις προσφορές μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με την απλή αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση [email protected].

 

Υποβολή Καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την «ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΠΠΑΣ.» και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε να παραδίδεται στο κατάστημα της εταιρείας μας. Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο στα γραφεία μας. Άρνηση της εταιρείας μας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβληματισμού μπορείτε πρώτα να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις απορίες πριν την οποιαδήποτε προσέγγιση της ανωτέρω Αρχής.

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι!